พรหมญาณี http://prommayanee.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-01-2013&group=5&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-01-2013&group=5&gblog=131 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเดีย ครั้งที่ ๓...๒๕๕๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-01-2013&group=5&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-01-2013&group=5&gblog=131 Wed, 23 Jan 2013 12:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2012&group=5&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2012&group=5&gblog=130 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี-บุโรพุทโธ....เก็บเล็กเก็บน้อยมาเล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2012&group=5&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2012&group=5&gblog=130 Mon, 07 May 2012 12:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-05-2012&group=5&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-05-2012&group=5&gblog=129 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอร์กจาการ์ต้า อินโดนีเซีย 6 บุโรพุทโธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-05-2012&group=5&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-05-2012&group=5&gblog=129 Wed, 02 May 2012 12:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2012&group=5&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2012&group=5&gblog=128 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอร์กจาการ์ต้า อินโดนีเซีย 5 วัดพราห์มนันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2012&group=5&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2012&group=5&gblog=128 Mon, 30 Apr 2012 12:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2012&group=5&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2012&group=5&gblog=127 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี อินโดนีเซีย 4 วิหารตานะห์ล็อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2012&group=5&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2012&group=5&gblog=127 Thu, 26 Apr 2012 12:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2012&group=5&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2012&group=5&gblog=126 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี อินโดนีเซีย 3 วัดเตียร์ตาอัมปีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2012&group=5&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2012&group=5&gblog=126 Tue, 24 Apr 2012 13:00:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2012&group=5&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2012&group=5&gblog=125 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี อินโดนีเซีย 2 ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2012&group=5&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2012&group=5&gblog=125 Mon, 23 Apr 2012 13:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-04-2012&group=5&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-04-2012&group=5&gblog=124 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บาหลี อินโดนีเซีย 1 Barong Dance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-04-2012&group=5&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-04-2012&group=5&gblog=124 Thu, 19 Apr 2012 13:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2012&group=5&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2012&group=5&gblog=123 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตกพม่า ๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2012&group=5&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2012&group=5&gblog=123 Thu, 02 Feb 2012 13:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2012&group=5&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2012&group=5&gblog=122 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสาบอินเล รัฐฉาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2012&group=5&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2012&group=5&gblog=122 Tue, 24 Jan 2012 21:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-01-2012&group=5&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-01-2012&group=5&gblog=121 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งเจดีย์ พุกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-01-2012&group=5&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-01-2012&group=5&gblog=121 Wed, 18 Jan 2012 21:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-01-2012&group=5&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-01-2012&group=5&gblog=120 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจดีย์เยเลพญา พม่า (๒๐๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-01-2012&group=5&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-01-2012&group=5&gblog=120 Mon, 16 Jan 2012 21:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2011&group=5&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2011&group=5&gblog=119 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2011&group=5&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2011&group=5&gblog=119 Wed, 07 Dec 2011 11:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2011&group=5&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2011&group=5&gblog=118 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2011&group=5&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2011&group=5&gblog=118 Mon, 07 Nov 2011 10:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2011&group=5&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2011&group=5&gblog=117 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮงเจ้าฟองคำ จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2011&group=5&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2011&group=5&gblog=117 Tue, 04 Oct 2011 12:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2011&group=5&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2011&group=5&gblog=116 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2011&group=5&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2011&group=5&gblog=116 Fri, 30 Sep 2011 8:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-09-2011&group=5&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-09-2011&group=5&gblog=115 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดสวนตาล จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-09-2011&group=5&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-09-2011&group=5&gblog=115 Thu, 22 Sep 2011 9:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-09-2011&group=5&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-09-2011&group=5&gblog=114 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาโพธิ์ จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-09-2011&group=5&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-09-2011&group=5&gblog=114 Thu, 15 Sep 2011 9:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-09-2011&group=5&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-09-2011&group=5&gblog=113 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-09-2011&group=5&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-09-2011&group=5&gblog=113 Fri, 09 Sep 2011 8:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-09-2011&group=5&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-09-2011&group=5&gblog=112 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-09-2011&group=5&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-09-2011&group=5&gblog=112 Mon, 05 Sep 2011 10:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2011&group=5&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2011&group=5&gblog=111 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าแดด เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2011&group=5&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2011&group=5&gblog=111 Thu, 25 Aug 2011 10:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-08-2011&group=5&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-08-2011&group=5&gblog=110 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-08-2011&group=5&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-08-2011&group=5&gblog=110 Sun, 14 Aug 2011 21:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2011&group=5&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2011&group=5&gblog=109 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2011&group=5&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2011&group=5&gblog=109 Tue, 02 Aug 2011 9:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2011&group=5&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2011&group=5&gblog=108 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระพุทธบาทบัวบก อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2011&group=5&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2011&group=5&gblog=108 Fri, 22 Jul 2011 21:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2011&group=5&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2011&group=5&gblog=107 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธบาทบัวบาน อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2011&group=5&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2011&group=5&gblog=107 Tue, 19 Jul 2011 21:39:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2011&group=5&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2011&group=5&gblog=105 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2011&group=5&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2011&group=5&gblog=105 Thu, 07 Jul 2011 8:53:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2011&group=5&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2011&group=5&gblog=104 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวัดอุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2011&group=5&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2011&group=5&gblog=104 Thu, 02 Jun 2011 10:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-05-2011&group=5&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-05-2011&group=5&gblog=103 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเจติยภูมิ ขอนแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-05-2011&group=5&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-05-2011&group=5&gblog=103 Wed, 25 May 2011 13:43:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2011&group=5&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2011&group=5&gblog=102 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดหนองแวง ขอนแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2011&group=5&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2011&group=5&gblog=102 Fri, 20 May 2011 10:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2011&group=5&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2011&group=5&gblog=101 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2011&group=5&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2011&group=5&gblog=101 Thu, 12 May 2011 10:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-05-2011&group=5&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-05-2011&group=5&gblog=100 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-05-2011&group=5&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-05-2011&group=5&gblog=100 Fri, 06 May 2011 11:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2013&group=3&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2013&group=3&gblog=126 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา (มหากา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2013&group=3&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2013&group=3&gblog=126 Sat, 21 Dec 2013 19:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2013&group=3&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2013&group=3&gblog=125 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2013&group=3&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2013&group=3&gblog=125 Mon, 04 Nov 2013 11:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2013&group=3&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2013&group=3&gblog=124 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (บทส่งเทวดากลับสวรรค์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2013&group=3&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2013&group=3&gblog=124 Mon, 21 Oct 2013 8:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2013&group=3&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2013&group=3&gblog=123 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุมนุมเทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2013&group=3&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2013&group=3&gblog=123 Mon, 14 Oct 2013 10:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2013&group=3&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2013&group=3&gblog=122 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธทำนาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2013&group=3&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2013&group=3&gblog=122 Wed, 18 Sep 2013 8:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2013&group=3&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2013&group=3&gblog=121 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรสรณคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2013&group=3&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2013&group=3&gblog=121 Wed, 11 Sep 2013 10:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2013&group=3&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2013&group=3&gblog=120 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัตติทานะคาถา แผ่ส่วนกุศลมุ่งตรงสู่เทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2013&group=3&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2013&group=3&gblog=120 Thu, 16 May 2013 12:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2013&group=3&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2013&group=3&gblog=119 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คารวะ หรือ คารวตา ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2013&group=3&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2013&group=3&gblog=119 Mon, 29 Apr 2013 10:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2013&group=3&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2013&group=3&gblog=118 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของบทสรรเสริญพระสังฆคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2013&group=3&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2013&group=3&gblog=118 Tue, 23 Apr 2013 11:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2013&group=3&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2013&group=3&gblog=117 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของบทสรรเสริญพระธรรมคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2013&group=3&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2013&group=3&gblog=117 Thu, 18 Apr 2013 9:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2013&group=3&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2013&group=3&gblog=116 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของบทสรรเสริญพระพุทธคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2013&group=3&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2013&group=3&gblog=116 Mon, 08 Apr 2013 12:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-03-2013&group=3&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-03-2013&group=3&gblog=115 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พละ ๕ ( อินทรีย์ ๕ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-03-2013&group=3&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-03-2013&group=3&gblog=115 Fri, 15 Mar 2013 9:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-02-2013&group=3&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-02-2013&group=3&gblog=114 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-02-2013&group=3&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-02-2013&group=3&gblog=114 Mon, 25 Feb 2013 10:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-02-2013&group=3&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-02-2013&group=3&gblog=113 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-02-2013&group=3&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-02-2013&group=3&gblog=113 Tue, 19 Feb 2013 10:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2013&group=3&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2013&group=3&gblog=112 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของคำนมัสการ ( นะโม ตัสสะ ฯ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2013&group=3&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2013&group=3&gblog=112 Mon, 11 Feb 2013 9:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2013&group=3&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2013&group=3&gblog=111 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เวสารัชชกรณญาณ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2013&group=3&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-02-2013&group=3&gblog=111 Sat, 02 Feb 2013 10:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2013&group=3&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2013&group=3&gblog=110 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสวนานิสงส์ ๕ (อานิสงส์ในการฟังธรรม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2013&group=3&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2013&group=3&gblog=110 Sat, 26 Jan 2013 10:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-12-2012&group=3&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-12-2012&group=3&gblog=109 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สัมปชัญญะ....ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-12-2012&group=3&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-12-2012&group=3&gblog=109 Thu, 27 Dec 2012 11:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2012&group=3&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2012&group=3&gblog=108 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรธรรม (จักร ๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2012&group=3&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2012&group=3&gblog=108 Wed, 12 Dec 2012 9:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2012&group=3&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2012&group=3&gblog=107 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บารมี ๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2012&group=3&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2012&group=3&gblog=107 Wed, 14 Nov 2012 10:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-10-2012&group=3&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-10-2012&group=3&gblog=106 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-10-2012&group=3&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-10-2012&group=3&gblog=106 Thu, 25 Oct 2012 11:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-10-2012&group=3&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-10-2012&group=3&gblog=105 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-10-2012&group=3&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-10-2012&group=3&gblog=105 Fri, 12 Oct 2012 11:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2012&group=3&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2012&group=3&gblog=104 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2012&group=3&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2012&group=3&gblog=104 Tue, 02 Oct 2012 11:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2012&group=3&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2012&group=3&gblog=103 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อัคคิ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2012&group=3&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2012&group=3&gblog=103 Tue, 18 Sep 2012 11:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2012&group=3&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2012&group=3&gblog=102 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมุตติ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2012&group=3&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2012&group=3&gblog=102 Thu, 30 Aug 2012 11:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2012&group=3&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2012&group=3&gblog=101 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2012&group=3&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2012&group=3&gblog=101 Thu, 23 Aug 2012 11:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2012&group=3&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2012&group=3&gblog=100 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌาน กับ ญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2012&group=3&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2012&group=3&gblog=100 Mon, 20 Aug 2012 11:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2016&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2016&group=26&gblog=41 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2016&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2016&group=26&gblog=41 Tue, 22 Mar 2016 15:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2016&group=26&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2016&group=26&gblog=40 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำใจ...งานตะพาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2016&group=26&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2016&group=26&gblog=40 Mon, 07 Mar 2016 13:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2016&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2016&group=26&gblog=39 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[(เจาะลึก) มรรคมีองค์แปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2016&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2016&group=26&gblog=39 Sat, 27 Feb 2016 11:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-12-2015&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-12-2015&group=26&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าเสียดาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-12-2015&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-12-2015&group=26&gblog=38 Mon, 28 Dec 2015 9:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2015&group=26&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2015&group=26&gblog=36 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2015&group=26&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2015&group=26&gblog=36 Mon, 30 Nov 2015 13:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2015&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2015&group=26&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ในสองมุมมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2015&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2015&group=26&gblog=34 Sun, 22 Nov 2015 15:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2015&group=26&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2015&group=26&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาการกำเนิดมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2015&group=26&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-11-2015&group=26&gblog=33 Sat, 14 Nov 2015 15:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-11-2015&group=26&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-11-2015&group=26&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-11-2015&group=26&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-11-2015&group=26&gblog=31 Sun, 08 Nov 2015 6:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-10-2015&group=26&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-10-2015&group=26&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมในการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-10-2015&group=26&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-10-2015&group=26&gblog=30 Fri, 23 Oct 2015 12:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2015&group=26&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2015&group=26&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดตกต่ำที่สุดในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2015&group=26&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2015&group=26&gblog=29 Wed, 07 Oct 2015 22:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2015&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2015&group=26&gblog=28 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมที่พูดถึงการเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2015&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2015&group=26&gblog=28 Mon, 28 Sep 2015 10:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2015&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2015&group=26&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2015&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2015&group=26&gblog=27 Thu, 24 Sep 2015 7:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2015&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2015&group=26&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องกีดกั้นความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2015&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2015&group=26&gblog=26 Wed, 16 Sep 2015 12:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2015&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2015&group=26&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นตาย...งานตะพาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2015&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2015&group=26&gblog=25 Fri, 11 Sep 2015 8:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2015&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2015&group=26&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรม...เตือนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2015&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2015&group=26&gblog=23 Thu, 03 Sep 2015 6:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-08-2015&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-08-2015&group=26&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์เลี้ยง....งานตะพาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-08-2015&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-08-2015&group=26&gblog=22 Fri, 28 Aug 2015 6:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-08-2015&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-08-2015&group=26&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-08-2015&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-08-2015&group=26&gblog=21 Mon, 24 Aug 2015 22:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2015&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2015&group=26&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ครองเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2015&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2015&group=26&gblog=20 Thu, 20 Aug 2015 12:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2015&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2015&group=26&gblog=19 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มี!ชื่อเรื่อง....!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2015&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2015&group=26&gblog=19 Mon, 17 Aug 2015 13:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2015&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2015&group=26&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์สังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2015&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2015&group=26&gblog=18 Thu, 13 Aug 2015 6:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2015&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2015&group=26&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ของเก่า (โจทย์ตะพาบที่ไม่ผ่านการโหวต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2015&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2015&group=26&gblog=17 Thu, 06 Aug 2015 14:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2015&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2015&group=26&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร (งานตะพาบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2015&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2015&group=26&gblog=16 Wed, 29 Jul 2015 13:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2015&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2015&group=26&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเป็นของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2015&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2015&group=26&gblog=15 Sun, 26 Jul 2015 11:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2015&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2015&group=26&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรม (ภาพ) เล่าวันฝนพรำ ชุดที่สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2015&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-07-2015&group=26&gblog=14 Wed, 22 Jul 2015 10:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-07-2015&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-07-2015&group=26&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรม (ภาพ) เล่าวันฝนพรำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-07-2015&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-07-2015&group=26&gblog=13 Sat, 18 Jul 2015 11:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2015&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2015&group=26&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลือก (งานตะพาบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2015&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2015&group=26&gblog=11 Wed, 15 Jul 2015 11:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-07-2015&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-07-2015&group=26&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคามีองค์แปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-07-2015&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-07-2015&group=26&gblog=10 Sat, 11 Jul 2015 10:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2016&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2016&group=25&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอานนท์เถระ...พุทธอนุุชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2016&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2016&group=25&gblog=17 Wed, 16 Mar 2016 9:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-10-2015&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-10-2015&group=25&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราหุลเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-10-2015&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-10-2015&group=25&gblog=15 Tue, 13 Oct 2015 9:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2015&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2015&group=25&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหากัสสปเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2015&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2015&group=25&gblog=14 Mon, 07 Sep 2015 22:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2015&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2015&group=25&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระลกุณฏกภัททิยเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2015&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2015&group=25&gblog=13 Sun, 09 Aug 2015 10:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2015&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2015&group=25&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจูฬปันถกเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2015&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2015&group=25&gblog=12 Sun, 02 Aug 2015 10:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-07-2015&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-07-2015&group=25&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาโมคคัลลานเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-07-2015&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-07-2015&group=25&gblog=11 Sat, 04 Jul 2015 16:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2015&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2015&group=25&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสารีบุตรเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2015&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2015&group=25&gblog=10 Wed, 10 Jun 2015 10:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2015&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2015&group=23&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2015&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2015&group=23&gblog=22 Wed, 16 Dec 2015 14:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2015&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2015&group=23&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2015&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-10-2015&group=23&gblog=21 Fri, 02 Oct 2015 13:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2015&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2015&group=23&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2015&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2015&group=23&gblog=20 Mon, 21 Sep 2015 12:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2015&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2015&group=23&gblog=19 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องคำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2015&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2015&group=23&gblog=19 Sat, 23 May 2015 11:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-04-2015&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-04-2015&group=23&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-04-2015&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-04-2015&group=23&gblog=17 Wed, 01 Apr 2015 9:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2015&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2015&group=23&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องหลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2015&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2015&group=23&gblog=16 Thu, 26 Mar 2015 9:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2015&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2015&group=23&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2015&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2015&group=23&gblog=15 Fri, 20 Mar 2015 10:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2015&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2015&group=23&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับปัญญาวิมุตต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2015&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-03-2015&group=23&gblog=14 Mon, 16 Mar 2015 11:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2015&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2015&group=23&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2015&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2015&group=23&gblog=13 Mon, 09 Mar 2015 16:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-03-2015&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-03-2015&group=23&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-03-2015&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-03-2015&group=23&gblog=12 Mon, 02 Mar 2015 16:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2015&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2015&group=23&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องกัลยาณมิตรของพระองค์เอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2015&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2015&group=23&gblog=11 Tue, 24 Feb 2015 16:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2015&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2015&group=23&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องการสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2015&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2015&group=23&gblog=10 Sun, 15 Feb 2015 16:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-08-2012&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-08-2012&group=15&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๑๓...ความสุขเล็ก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-08-2012&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-08-2012&group=15&gblog=17 Wed, 01 Aug 2012 11:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-12-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-12-2011&group=15&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๑๒...ความสามัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-12-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-12-2011&group=15&gblog=16 Fri, 23 Dec 2011 11:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-11-2011&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-11-2011&group=15&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๑๑...ในคืนที่ฉันนอนไม่หลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-11-2011&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-11-2011&group=15&gblog=15 Fri, 25 Nov 2011 11:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2011&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2011&group=15&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๑๐...ภาพสะท้อนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2011&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2011&group=15&gblog=14 Thu, 10 Nov 2011 11:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2011&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2011&group=15&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๙...โปสการ์ดที่อยู่ในหนังสือหน้า ๒๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2011&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2011&group=15&gblog=13 Tue, 11 Oct 2011 11:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2011&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2011&group=15&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๘ ... ทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2011&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2011&group=15&gblog=12 Fri, 18 Mar 2011 11:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2011&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2011&group=15&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๗...๑๐ คำคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2011&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2011&group=15&gblog=11 Fri, 04 Mar 2011 11:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2011&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2011&group=15&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๖ : ใน ๓ วัน ๗ วัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2011&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2011&group=15&gblog=10 Tue, 01 Feb 2011 11:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2013&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2013&group=14&gblog=48 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ไม่ใช่หน้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2013&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2013&group=14&gblog=48 Fri, 13 Dec 2013 12:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2013&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2013&group=14&gblog=47 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...อยู่ให้เบา ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2013&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2013&group=14&gblog=47 Fri, 15 Nov 2013 12:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2013&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2013&group=14&gblog=46 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ให้เราเป็นสุข ให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2013&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2013&group=14&gblog=46 Fri, 27 Sep 2013 12:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2013&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2013&group=14&gblog=45 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...นี่แหละพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2013&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2013&group=14&gblog=45 Thu, 29 Aug 2013 12:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2013&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2013&group=14&gblog=44 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเมื่อได้กระทบกับอารมณ์ย่อมเกิดความพอใจและไม่พอใจขึ้น จะทำอย่างไรฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2013&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2013&group=14&gblog=44 Wed, 07 Aug 2013 12:14:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2013&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2013&group=14&gblog=43 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราจึงต้องสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2013&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2013&group=14&gblog=43 Wed, 24 Jul 2013 12:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-07-2013&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-07-2013&group=14&gblog=42 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ทุกข์เพราะยึดถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-07-2013&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-07-2013&group=14&gblog=42 Wed, 17 Jul 2013 12:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2013&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2013&group=14&gblog=41 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษ ช่วยให้ชีวิตไม่ขาดทุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2013&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2013&group=14&gblog=41 Tue, 02 Jul 2013 12:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-06-2013&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-06-2013&group=14&gblog=40 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...แก่นแท้ที่ทำให้ชีวิตเต็ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-06-2013&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-06-2013&group=14&gblog=40 Tue, 25 Jun 2013 12:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-05-2013&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-05-2013&group=14&gblog=39 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตแห่งการครองเรือน ล่อแหลมต่ออันตรายมาก จะปฏิบัติตนต่อกิจการนั้นอย่างไร จึงจะพ้นอันตรายได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-05-2013&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-05-2013&group=14&gblog=39 Fri, 03 May 2013 12:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2013&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2013&group=14&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...องค์สามของการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2013&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2013&group=14&gblog=38 Tue, 02 Apr 2013 12:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-03-2013&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-03-2013&group=14&gblog=37 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติที่จะให้ ศีล สมาธิ ปัญญา ดำรงอยู่ได้เสมอนั้น จะกระทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-03-2013&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-03-2013&group=14&gblog=37 Wed, 27 Mar 2013 12:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2013&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2013&group=14&gblog=36 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ป้องกันไม่ให้ถูกรังแก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2013&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2013&group=14&gblog=36 Fri, 22 Mar 2013 12:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2013&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2013&group=14&gblog=35 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...สิ่งที่ควรนำมาปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2013&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-03-2013&group=14&gblog=35 Mon, 04 Mar 2013 12:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2013&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2013&group=14&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...เสียหายทั้งคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2013&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-02-2013&group=14&gblog=34 Fri, 15 Feb 2013 12:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2013&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2013&group=14&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...เป็นตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2013&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2013&group=14&gblog=33 Wed, 06 Feb 2013 12:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2013&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2013&group=14&gblog=32 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ธรรมดามันเป็นอย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2013&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2013&group=14&gblog=32 Wed, 30 Jan 2013 12:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-01-2013&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-01-2013&group=14&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...สร้างฐานะทางศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-01-2013&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-01-2013&group=14&gblog=31 Mon, 14 Jan 2013 12:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2012&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2012&group=14&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิสัชนาธรรม...ปฏิบัติอย่างไรจึงจะละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2012&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2012&group=14&gblog=30 Fri, 21 Dec 2012 12:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2012&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2012&group=14&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...อยู่ที่ความถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2012&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2012&group=14&gblog=29 Mon, 17 Dec 2012 12:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-12-2012&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-12-2012&group=14&gblog=28 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...จงทำใจให้ดี จงคิดให้รอบคอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-12-2012&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-12-2012&group=14&gblog=28 Thu, 06 Dec 2012 12:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2012&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2012&group=14&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิสัชนาธรรม...การที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั้น ปฏิบัติอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2012&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2012&group=14&gblog=27 Fri, 30 Nov 2012 12:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2012&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2012&group=14&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ของปลอม เนื้อแท้คือความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2012&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2012&group=14&gblog=26 Wed, 21 Nov 2012 12:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2012&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2012&group=14&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ดีก็ไม่เอา ร้ายก็ไม่เอา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2012&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-11-2012&group=14&gblog=25 Wed, 07 Nov 2012 12:24:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-10-2012&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-10-2012&group=14&gblog=24 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ทางรอดของมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-10-2012&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-10-2012&group=14&gblog=24 Tue, 09 Oct 2012 12:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2012&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2012&group=14&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...คนเปลือยกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2012&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2012&group=14&gblog=23 Fri, 28 Sep 2012 12:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2012&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2012&group=14&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2012&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2012&group=14&gblog=22 Tue, 25 Sep 2012 12:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2012&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2012&group=14&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...เย็นตลอดกาลนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2012&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2012&group=14&gblog=21 Fri, 21 Sep 2012 12:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2012&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2012&group=14&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...สิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2012&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-09-2012&group=14&gblog=20 Tue, 11 Sep 2012 12:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2012&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2012&group=14&gblog=19 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2012&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2012&group=14&gblog=19 Tue, 04 Sep 2012 12:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2012&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2012&group=14&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...คำเตือนของพระพุทธองค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2012&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2012&group=14&gblog=18 Mon, 27 Aug 2012 12:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2012&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2012&group=14&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2012&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2012&group=14&gblog=17 Wed, 08 Aug 2012 12:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2012&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2012&group=14&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...อย่าประมาทในผลกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2012&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2012&group=14&gblog=16 Thu, 12 Jul 2012 12:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-07-2012&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-07-2012&group=14&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ล้างใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-07-2012&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-07-2012&group=14&gblog=15 Fri, 06 Jul 2012 12:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-06-2012&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-06-2012&group=14&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนา เป็น Pessimism หรือ Optimism]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-06-2012&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-06-2012&group=14&gblog=14 Thu, 21 Jun 2012 12:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-06-2012&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-06-2012&group=14&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...นักโทษที่น่าสงสาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-06-2012&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-06-2012&group=14&gblog=13 Wed, 13 Jun 2012 12:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2012&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2012&group=14&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...หลุมไฟที่พรางตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2012&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2012&group=14&gblog=12 Thu, 31 May 2012 12:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2012&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2012&group=14&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...ตะกอนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2012&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2012&group=14&gblog=11 Mon, 14 May 2012 12:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-04-2012&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-04-2012&group=14&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนศัตรู เป็นอาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-04-2012&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-04-2012&group=14&gblog=10 Tue, 10 Apr 2012 12:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2011&group=5&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2011&group=5&gblog=99 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2011&group=5&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-04-2011&group=5&gblog=99 Tue, 26 Apr 2011 10:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-04-2011&group=5&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-04-2011&group=5&gblog=98 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-04-2011&group=5&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-04-2011&group=5&gblog=98 Fri, 22 Apr 2011 21:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-04-2011&group=5&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-04-2011&group=5&gblog=97 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดบางนาใน กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-04-2011&group=5&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-04-2011&group=5&gblog=97 Sat, 16 Apr 2011 21:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2011&group=5&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2011&group=5&gblog=96 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2011&group=5&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2011&group=5&gblog=96 Mon, 28 Mar 2011 21:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2011&group=5&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2011&group=5&gblog=95 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2011&group=5&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2011&group=5&gblog=95 Wed, 23 Mar 2011 21:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2011&group=5&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2011&group=5&gblog=94 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2011&group=5&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2011&group=5&gblog=94 Wed, 23 Feb 2011 21:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2011&group=5&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2011&group=5&gblog=93 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาคลังนอก และ ปรางค์ฤาษี อุทยานฯ ศรีเทพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2011&group=5&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2011&group=5&gblog=93 Wed, 16 Feb 2011 21:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2011&group=5&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2011&group=5&gblog=92 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรางค์ศรีเทพ อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2011&group=5&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2011&group=5&gblog=92 Sun, 13 Feb 2011 21:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2011&group=5&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2011&group=5&gblog=91 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัว เตรียมใจ ไปอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2011&group=5&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2011&group=5&gblog=91 Sun, 06 Feb 2011 13:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2011&group=5&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2011&group=5&gblog=90 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรางค์สองพี่น้อง อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2011&group=5&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-01-2011&group=5&gblog=90 Mon, 24 Jan 2011 21:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-01-2011&group=5&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-01-2011&group=5&gblog=89 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานครฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-01-2011&group=5&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-01-2011&group=5&gblog=89 Mon, 10 Jan 2011 21:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2010&group=5&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2010&group=5&gblog=88 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โบราณสถานเขาคลังใน อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2010&group=5&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-11-2010&group=5&gblog=88 Mon, 15 Nov 2010 21:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2010&group=5&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2010&group=5&gblog=87 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2010&group=5&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2010&group=5&gblog=87 Wed, 10 Nov 2010 21:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2010&group=5&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2010&group=5&gblog=86 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2010&group=5&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2010&group=5&gblog=86 Tue, 02 Nov 2010 21:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2010&group=5&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2010&group=5&gblog=85 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระแก้ว อุทยานฯ กำแพงเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2010&group=5&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2010&group=5&gblog=85 Fri, 29 Oct 2010 21:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-10-2010&group=5&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-10-2010&group=5&gblog=84 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระนอน และ วัดสิงห์ อุทยานฯ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-10-2010&group=5&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-10-2010&group=5&gblog=84 Mon, 18 Oct 2010 21:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=5&gblog=83 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานฯ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=5&gblog=83 Mon, 11 Oct 2010 21:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2010&group=5&gblog=82 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดช้างรอบ อุทยานฯ กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-10-2010&group=5&gblog=82 Mon, 04 Oct 2010 21:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-10-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-10-2010&group=5&gblog=81 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-10-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-10-2010&group=5&gblog=81 Fri, 01 Oct 2010 22:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2010&group=5&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2010&group=5&gblog=80 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดกระทุ่มเสือปลา (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2010&group=5&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2010&group=5&gblog=80 Fri, 24 Sep 2010 22:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2010&group=5&gblog=79 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดกระทุ่มเสือปลา อ่อนนุช (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2010&group=5&gblog=79 Tue, 21 Sep 2010 22:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2010&group=5&gblog=78 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดจุฬามณี (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2010&group=5&gblog=78 Tue, 14 Sep 2010 22:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2010&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2010&group=5&gblog=77 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2010&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2010&group=5&gblog=77 Fri, 10 Sep 2010 22:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2010&group=5&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2010&group=5&gblog=76 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดละมุด นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2010&group=5&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-09-2010&group=5&gblog=76 Sat, 04 Sep 2010 22:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2010&group=5&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2010&group=5&gblog=75 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2010&group=5&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2010&group=5&gblog=75 Tue, 17 Aug 2010 22:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-08-2010&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-08-2010&group=5&gblog=74 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดศรีชุม และ วัดศรีสวาย อุทยานฯ สุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-08-2010&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-08-2010&group=5&gblog=74 Tue, 03 Aug 2010 22:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2010&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2010&group=5&gblog=72 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาธาตุ สุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2010&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2010&group=5&gblog=72 Thu, 29 Jul 2010 22:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2010&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2010&group=5&gblog=71 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดใหม่เจริญผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2010&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2010&group=5&gblog=71 Tue, 27 Jul 2010 22:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2010&group=5&gblog=70 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดโคกสิงคาราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2010&group=5&gblog=70 Fri, 23 Jul 2010 22:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2010&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2010&group=5&gblog=69 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2010&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2010&group=5&gblog=69 Mon, 19 Jul 2010 22:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-07-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-07-2010&group=5&gblog=68 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดนางพญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-07-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-07-2010&group=5&gblog=68 Wed, 14 Jul 2010 22:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2010&group=5&gblog=67 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเจดีย์เจ็ดแถว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2010&group=5&gblog=67 Wed, 07 Jul 2010 22:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2010&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2010&group=5&gblog=66 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดช้างล้อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2010&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2010&group=5&gblog=66 Fri, 02 Jul 2010 22:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2010&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2010&group=5&gblog=65 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรีสัชนาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2010&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2010&group=5&gblog=65 Tue, 29 Jun 2010 22:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2010&group=5&gblog=64 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดถ้ำกลองเพล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2010&group=5&gblog=64 Wed, 23 Jun 2010 22:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2010&group=5&gblog=63 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุดอยกองมู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2010&group=5&gblog=63 Mon, 14 Jun 2010 22:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2010&group=5&gblog=62 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมบ้านอาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-06-2010&group=5&gblog=62 Thu, 10 Jun 2010 22:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-06-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-06-2010&group=5&gblog=61 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุดอยคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-06-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-06-2010&group=5&gblog=61 Tue, 08 Jun 2010 22:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-06-2010&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-06-2010&group=5&gblog=60 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-06-2010&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-06-2010&group=5&gblog=60 Sun, 06 Jun 2010 22:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-06-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-06-2010&group=5&gblog=59 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สถานธรรมไท่หลิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-06-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-06-2010&group=5&gblog=59 Thu, 03 Jun 2010 22:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2010&group=5&gblog=58 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระสิงห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-05-2010&group=5&gblog=58 Mon, 31 May 2010 10:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2010&group=5&gblog=57 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดศรีสุพรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2010&group=5&gblog=57 Sat, 22 May 2010 0:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-05-2010&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-05-2010&group=5&gblog=56 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระพุทธบาทตากผ้า (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-05-2010&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-05-2010&group=5&gblog=56 Tue, 18 May 2010 9:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-05-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-05-2010&group=5&gblog=55 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระพุทธบาทตากผ้า (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-05-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-05-2010&group=5&gblog=55 Sat, 15 May 2010 19:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2009&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2009&group=5&gblog=54 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2009&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-09-2009&group=5&gblog=54 Thu, 10 Sep 2009 16:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2010&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2010&group=5&gblog=53 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดท่าตอน (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2010&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-04-2010&group=5&gblog=53 Fri, 30 Apr 2010 15:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2010&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2010&group=5&gblog=52 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดท่าตอน (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2010&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2010&group=5&gblog=52 Tue, 27 Apr 2010 13:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2010&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2010&group=5&gblog=51 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ช้างเผือกของพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2010&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2010&group=5&gblog=51 Wed, 07 Apr 2010 10:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2010&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2010&group=5&gblog=50 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาเจดีย์ชเวดากอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2010&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-04-2010&group=5&gblog=50 Fri, 02 Apr 2010 9:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-03-2010&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-03-2010&group=5&gblog=49 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระหยกขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-03-2010&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-03-2010&group=5&gblog=49 Tue, 30 Mar 2010 22:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2010&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2010&group=5&gblog=48 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์กาบาเอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2010&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2010&group=5&gblog=48 Tue, 23 Mar 2010 16:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2010&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2010&group=5&gblog=47 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจดีย์ เยเลพญา - สิเรียม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2010&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-03-2010&group=5&gblog=47 Sat, 20 Mar 2010 11:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-03-2010&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-03-2010&group=5&gblog=46 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-03-2010&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-03-2010&group=5&gblog=46 Wed, 17 Mar 2010 22:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=5&gblog=45 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุอินทร์แขวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=5&gblog=45 Sat, 13 Mar 2010 22:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2010&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2010&group=5&gblog=44 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชวังบุเรงนอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2010&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2010&group=5&gblog=44 Tue, 09 Mar 2010 22:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2010&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2010&group=5&gblog=43 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดไจ๊คะไว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2010&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2010&group=5&gblog=43 Wed, 03 Mar 2010 22:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2010&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2010&group=5&gblog=42 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ พม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2010&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-02-2010&group=5&gblog=42 Wed, 24 Feb 2010 13:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-01-2010&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-01-2010&group=5&gblog=41 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดปางล้อ แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-01-2010&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-01-2010&group=5&gblog=41 Wed, 27 Jan 2010 10:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2010&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2010&group=5&gblog=40 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2010&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2010&group=5&gblog=40 Tue, 19 Jan 2010 10:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-01-2010&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-01-2010&group=5&gblog=39 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระพุทธบาทสี่รอย เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-01-2010&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-01-2010&group=5&gblog=39 Fri, 15 Jan 2010 10:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2010&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2010&group=5&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดผาอ่าง แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2010&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2010&group=5&gblog=38 Fri, 08 Jan 2010 10:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2009&group=5&gblog=37 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเดียที่น่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2009&group=5&gblog=37 Wed, 16 Dec 2009 16:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2009&group=5&gblog=35 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-09-2009&group=5&gblog=35 Mon, 21 Sep 2009 22:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2009&group=5&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งท้ายอินเดีย 2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2009&group=5&gblog=34 Thu, 28 May 2009 22:48:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2009&group=5&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 9/3...อิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2009&group=5&gblog=33 Thu, 21 May 2009 22:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2009&group=5&gblog=32 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 9/2...แม่น้ำคงคา - อิสิปตนมฤคทายวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2009&group=5&gblog=32 Sun, 17 May 2009 22:51:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-05-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-05-2009&group=5&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 9/1...แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-05-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-05-2009&group=5&gblog=31 Wed, 13 May 2009 22:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-05-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-05-2009&group=5&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 8...พุทธวิหารสาวโนทยาน 960]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-05-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-05-2009&group=5&gblog=30 Fri, 08 May 2009 22:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2009&group=5&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 7...ลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-04-2009&group=5&gblog=29 Mon, 27 Apr 2009 22:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2009&group=5&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 6/2...วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2009&group=5&gblog=27 Thu, 23 Apr 2009 22:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2009&group=5&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 6/1...วัดไทยกุสินาราฯ - สาลวโนทยาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-04-2009&group=5&gblog=26 Sat, 18 Apr 2009 23:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-04-2009&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-04-2009&group=5&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 5...วัดเวสาลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-04-2009&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-04-2009&group=5&gblog=25 Mon, 13 Apr 2009 23:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2009&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2009&group=5&gblog=24 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 4/2...วัดเวฬุวนาราม - ตโปทานที - ม.นาลันทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2009&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-04-2009&group=5&gblog=24 Wed, 08 Apr 2009 11:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2009&group=5&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 4/1...เขาคิฌชกูฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2009&group=5&gblog=23 Fri, 03 Apr 2009 11:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-03-2009&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-03-2009&group=5&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 3/2...วัดนานาชาติ บ้านนางสุชาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-03-2009&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-03-2009&group=5&gblog=22 Sun, 29 Mar 2009 11:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2009&group=5&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 3/1...พระมหาเจดีย์พุทธคยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-03-2009&group=5&gblog=21 Wed, 18 Mar 2009 11:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2009&group=5&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 2/2...พระมหาเจดีย์พุทธคยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-03-2009&group=5&gblog=20 Mon, 09 Mar 2009 11:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2009&group=5&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 2/1...พุทธคยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-03-2009&group=5&gblog=18 Tue, 03 Mar 2009 21:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2009&group=5&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA 2009 ตอนที่ 1...เปิดศักราชอินเดีย 2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2009&group=5&gblog=17 Mon, 23 Feb 2009 21:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2008&group=5&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อวสาน หลวงพระบางในดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2008&group=5&gblog=16 Sat, 22 Nov 2008 20:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-11-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-11-2008&group=5&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพระบางในดวงใจ ตอนที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-11-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-11-2008&group=5&gblog=15 Mon, 17 Nov 2008 11:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2008&group=5&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพระบางในดวงใจ ตอนที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2008&group=5&gblog=14 Mon, 10 Nov 2008 11:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2008&group=5&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพระบางในดวงใจ คอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2008&group=5&gblog=13 Mon, 03 Nov 2008 11:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2008&group=5&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพระบางในดวงใจ ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-10-2008&group=5&gblog=12 Tue, 21 Oct 2008 12:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2008&group=5&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนอวสาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2008&group=5&gblog=11 Wed, 03 Sep 2008 11:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2008&group=5&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-08-2008&group=5&gblog=10 Mon, 25 Aug 2008 12:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2012&group=3&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2012&group=3&gblog=99 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนา (กรรมฐาน) ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2012&group=3&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2012&group=3&gblog=99 Wed, 15 Aug 2012 11:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-01-2012&group=3&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-01-2012&group=3&gblog=98 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการนั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-01-2012&group=3&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-01-2012&group=3&gblog=98 Thu, 12 Jan 2012 11:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2012&group=3&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2012&group=3&gblog=97 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บูชา ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2012&group=3&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2012&group=3&gblog=97 Mon, 16 Jul 2012 11:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2012&group=3&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2012&group=3&gblog=96 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โยนิโสมนสิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2012&group=3&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2012&group=3&gblog=96 Tue, 03 Jul 2012 11:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2012&group=3&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2012&group=3&gblog=95 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จริต หรือ จริยา ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2012&group=3&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2012&group=3&gblog=95 Tue, 05 Jun 2012 11:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2012&group=3&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2012&group=3&gblog=94 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปิดตา ปิดทวารทั้ง ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2012&group=3&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2012&group=3&gblog=94 Tue, 22 May 2012 11:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2012&group=3&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2012&group=3&gblog=93 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศลมูล ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2012&group=3&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2012&group=3&gblog=93 Thu, 17 May 2012 11:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2012&group=3&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2012&group=3&gblog=92 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2012&group=3&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2012&group=3&gblog=92 Wed, 09 May 2012 11:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2012&group=3&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2012&group=3&gblog=91 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุจริต ๓ สุจริต ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2012&group=3&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2012&group=3&gblog=91 Tue, 03 Apr 2012 11:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2012&group=3&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2012&group=3&gblog=90 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิมิต หรือนิมิตต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2012&group=3&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-03-2012&group=3&gblog=90 Wed, 28 Mar 2012 11:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2012&group=3&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2012&group=3&gblog=89 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐานกราบพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธปฏิมากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2012&group=3&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-03-2012&group=3&gblog=89 Thu, 22 Mar 2012 11:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-03-2012&group=3&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-03-2012&group=3&gblog=88 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรเกิดขึ้นกับคนที่กำลังจะตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-03-2012&group=3&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-03-2012&group=3&gblog=88 Mon, 19 Mar 2012 10:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2012&group=3&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2012&group=3&gblog=87 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2012&group=3&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2012&group=3&gblog=87 Mon, 27 Feb 2012 11:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2012&group=3&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2012&group=3&gblog=86 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[รัตนตรัย ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2012&group=3&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-02-2012&group=3&gblog=86 Thu, 23 Feb 2012 9:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2012&group=3&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2012&group=3&gblog=85 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โอปปาติกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2012&group=3&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2012&group=3&gblog=85 Thu, 16 Feb 2012 11:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-02-2012&group=3&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-02-2012&group=3&gblog=84 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลหาได้ยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-02-2012&group=3&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-02-2012&group=3&gblog=84 Thu, 09 Feb 2012 11:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2012&group=3&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2012&group=3&gblog=83 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแผ่ส่วนกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2012&group=3&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-01-2012&group=3&gblog=83 Mon, 30 Jan 2012 11:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2012&group=3&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2012&group=3&gblog=82 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อต้องไปนอนพักในสถานที่ที่มีผีดุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2012&group=3&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-01-2012&group=3&gblog=82 Thu, 26 Jan 2012 11:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-01-2012&group=3&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-01-2012&group=3&gblog=81 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สังโยชน์ ๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-01-2012&group=3&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-01-2012&group=3&gblog=81 Fri, 20 Jan 2012 11:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2012&group=3&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2012&group=3&gblog=80 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอันทำให้งาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2012&group=3&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2012&group=3&gblog=80 Sun, 08 Jan 2012 11:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2011&group=3&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2011&group=3&gblog=79 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2011&group=3&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2011&group=3&gblog=79 Mon, 26 Dec 2011 11:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2011&group=3&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2011&group=3&gblog=78 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพฤหัสฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2011&group=3&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2011&group=3&gblog=78 Sat, 24 Dec 2011 11:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2011&group=3&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2011&group=3&gblog=77 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2011&group=3&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-12-2011&group=3&gblog=77 Wed, 21 Dec 2011 11:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-12-2011&group=3&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-12-2011&group=3&gblog=76 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-12-2011&group=3&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-12-2011&group=3&gblog=76 Mon, 19 Dec 2011 11:28:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2011&group=3&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2011&group=3&gblog=75 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอังคาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2011&group=3&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-12-2011&group=3&gblog=75 Fri, 16 Dec 2011 11:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2011&group=3&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2011&group=3&gblog=74 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2011&group=3&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2011&group=3&gblog=74 Wed, 14 Dec 2011 11:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2011&group=3&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2011&group=3&gblog=73 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2011&group=3&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-12-2011&group=3&gblog=73 Mon, 12 Dec 2011 11:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2011&group=3&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2011&group=3&gblog=72 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์เพื่อการนอนหลับที่ดี (สำหรับคนเกิดวันจันทร์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2011&group=3&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2011&group=3&gblog=72 Fri, 09 Dec 2011 11:30:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2011&group=3&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2011&group=3&gblog=71 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชชา...อวิชชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2011&group=3&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-11-2011&group=3&gblog=71 Wed, 30 Nov 2011 12:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2011&group=3&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2011&group=3&gblog=70 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก (ตอนจบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2011&group=3&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2011&group=3&gblog=70 Mon, 21 Nov 2011 12:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-11-2011&group=3&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-11-2011&group=3&gblog=69 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-11-2011&group=3&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-11-2011&group=3&gblog=69 Wed, 16 Nov 2011 12:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2011&group=3&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2011&group=3&gblog=68 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2011&group=3&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-11-2011&group=3&gblog=68 Thu, 03 Nov 2011 10:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2011&group=3&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2011&group=3&gblog=67 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นนิมานรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2011&group=3&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-11-2011&group=3&gblog=67 Wed, 02 Nov 2011 10:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2011&group=3&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2011&group=3&gblog=66 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นดุสิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2011&group=3&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2011&group=3&gblog=66 Mon, 17 Oct 2011 15:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2011&group=3&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2011&group=3&gblog=65 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นยามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2011&group=3&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2011&group=3&gblog=65 Fri, 07 Oct 2011 10:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2011&group=3&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2011&group=3&gblog=64 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นดาวดึงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2011&group=3&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-09-2011&group=3&gblog=64 Tue, 27 Sep 2011 8:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2011&group=3&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2011&group=3&gblog=63 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2011&group=3&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2011&group=3&gblog=63 Mon, 19 Sep 2011 9:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2011&group=3&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2011&group=3&gblog=62 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภควัมบดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2011&group=3&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-08-2011&group=3&gblog=62 Mon, 29 Aug 2011 12:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2011&group=3&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2011&group=3&gblog=61 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2011&group=3&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-07-2011&group=3&gblog=61 Sat, 02 Jul 2011 12:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-06-2011&group=3&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-06-2011&group=3&gblog=60 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกุตรธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-06-2011&group=3&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-06-2011&group=3&gblog=60 Fri, 17 Jun 2011 9:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2011&group=3&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2011&group=3&gblog=59 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อโหสิกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2011&group=3&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-05-2011&group=3&gblog=59 Mon, 16 May 2011 8:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2011&group=3&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2011&group=3&gblog=58 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2011&group=3&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2011&group=3&gblog=58 Fri, 29 Apr 2011 10:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-03-2011&group=3&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-03-2011&group=3&gblog=57 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อสัตว์ต้องห้าม ๑๐ ชนิด สำหรับภิกษุสงฆ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-03-2011&group=3&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-03-2011&group=3&gblog=57 Mon, 14 Mar 2011 12:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2011&group=3&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2011&group=3&gblog=56 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือ..เมื่อร่างกายอ่อนแอ ทำให้จิตใจอ่อนแอ..??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2011&group=3&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-03-2011&group=3&gblog=56 Mon, 07 Mar 2011 14:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2011&group=3&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2011&group=3&gblog=55 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัว กับพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2011&group=3&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2011&group=3&gblog=55 Sun, 20 Feb 2011 12:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2011&group=3&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2011&group=3&gblog=54 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หิริ โอตตัปปะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2011&group=3&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2011&group=3&gblog=54 Thu, 13 Jan 2011 21:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2010&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2010&group=3&gblog=53 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การเวียนว่ายตายเกิด กับ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2010&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2010&group=3&gblog=53 Mon, 20 Dec 2010 16:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2010&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2010&group=3&gblog=52 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยทรัพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2010&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-12-2010&group=3&gblog=52 Tue, 14 Dec 2010 16:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-10-2010&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-10-2010&group=3&gblog=51 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีงานศพ และดอกไม้จันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-10-2010&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-10-2010&group=3&gblog=51 Tue, 26 Oct 2010 10:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=3&gblog=50 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะคลายโลกร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-10-2010&group=3&gblog=50 Mon, 11 Oct 2010 12:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2010&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2010&group=3&gblog=49 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิของข้าราชการกับการทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2010&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-09-2010&group=3&gblog=49 Tue, 28 Sep 2010 12:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2010&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2010&group=3&gblog=48 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อุเบกขา หรือใจดำ..??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2010&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-09-2010&group=3&gblog=48 Sat, 18 Sep 2010 12:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2010&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2010&group=3&gblog=47 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดเรื่องการทำทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2010&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2010&group=3&gblog=47 Tue, 07 Sep 2010 12:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2010&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2010&group=3&gblog=46 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณไสย - ไสยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2010&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-08-2010&group=3&gblog=46 Mon, 23 Aug 2010 14:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-08-2010&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-08-2010&group=3&gblog=45 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การกรวดน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-08-2010&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-08-2010&group=3&gblog=45 Thu, 19 Aug 2010 12:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-08-2010&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-08-2010&group=3&gblog=44 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อภัยทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-08-2010&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-08-2010&group=3&gblog=44 Wed, 11 Aug 2010 12:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2010&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2010&group=3&gblog=43 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เบญจกัลยาณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2010&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-08-2010&group=3&gblog=43 Fri, 06 Aug 2010 12:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2010&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2010&group=3&gblog=42 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การบูชาองค์เทพ - พระพิฆเนศวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2010&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-07-2010&group=3&gblog=42 Fri, 16 Jul 2010 12:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2010&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2010&group=3&gblog=41 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรคมีองค์ ๘ และไตรสิกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2010&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-07-2010&group=3&gblog=41 Mon, 12 Jul 2010 12:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2010&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2010&group=3&gblog=40 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชูชก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2010&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2010&group=3&gblog=40 Sat, 26 Jun 2010 12:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-06-2010&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-06-2010&group=3&gblog=39 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-06-2010&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-06-2010&group=3&gblog=39 Wed, 16 Jun 2010 12:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-04-2010&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-04-2010&group=3&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆราวาสธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-04-2010&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-04-2010&group=3&gblog=38 Sun, 11 Apr 2010 12:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2010&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2010&group=3&gblog=37 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นวาสนา กับความเชื่อของบางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2010&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2010&group=3&gblog=37 Fri, 26 Mar 2010 12:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=3&gblog=36 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สาราณียธรรม..ธรรมเพื่อความสามัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2010&group=3&gblog=36 Sat, 13 Mar 2010 12:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2010&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2010&group=3&gblog=35 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาหินพระเจ้าอโศก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2010&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2010&group=3&gblog=35 Sat, 20 Feb 2010 16:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2010&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2010&group=3&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กาลามสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2010&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2010&group=3&gblog=34 Wed, 10 Feb 2010 23:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-02-2010&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-02-2010&group=3&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ และการทำทาน ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-02-2010&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-02-2010&group=3&gblog=33 Fri, 05 Feb 2010 12:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2010&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2010&group=3&gblog=32 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อิจฉา.. ใจน้อย-น้อยใจ..ทำอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2010&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2010&group=3&gblog=32 Fri, 29 Jan 2010 12:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-01-2010&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-01-2010&group=3&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อรู้สึกเสียดายเงินที่ทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-01-2010&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-01-2010&group=3&gblog=31 Fri, 22 Jan 2010 11:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2010&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2010&group=3&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การทอดผ้าป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2010&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2010&group=3&gblog=30 Tue, 05 Jan 2010 16:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2009&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2009&group=3&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปลี่ยนชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2009&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-12-2009&group=3&gblog=29 Thu, 17 Dec 2009 12:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2009&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2009&group=3&gblog=28 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2009&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-12-2009&group=3&gblog=28 Sun, 13 Dec 2009 9:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2009&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2009&group=3&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2009&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2009&group=3&gblog=27 Wed, 09 Dec 2009 9:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-12-2009&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-12-2009&group=3&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-12-2009&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-12-2009&group=3&gblog=26 Fri, 04 Dec 2009 9:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2009&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2009&group=3&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2009&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-11-2009&group=3&gblog=25 Sun, 22 Nov 2009 9:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2009&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2009&group=3&gblog=24 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โพชฌงค์ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2009&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2009&group=3&gblog=24 Fri, 13 Nov 2009 9:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2009&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2009&group=3&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2009&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-11-2009&group=3&gblog=23 Tue, 10 Nov 2009 9:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2009&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2009&group=3&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2009&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-11-2009&group=3&gblog=21 Wed, 04 Nov 2009 9:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2009&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2009&group=3&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีการทอดกฐิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2009&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2009&group=3&gblog=20 Thu, 08 Oct 2009 12:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2009&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2009&group=3&gblog=19 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การอนุโมทนาบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2009&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-09-2009&group=3&gblog=19 Thu, 24 Sep 2009 14:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2009&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2009&group=3&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนขันธปริตร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2009&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-09-2009&group=3&gblog=18 Sat, 19 Sep 2009 12:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2009&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2009&group=3&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนธชัคคะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2009&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-09-2009&group=3&gblog=17 Wed, 16 Sep 2009 12:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2009&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2009&group=3&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนรัตนสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2009&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-09-2009&group=3&gblog=16 Mon, 14 Sep 2009 12:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2009&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2009&group=3&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนอาฏานาฏิยปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2009&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-09-2009&group=3&gblog=15 Thu, 03 Sep 2009 12:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-08-2009&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-08-2009&group=3&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนอังคุลิมาลปริตร-โพชฌงคปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-08-2009&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-08-2009&group=3&gblog=14 Mon, 31 Aug 2009 12:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-08-2009&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-08-2009&group=3&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนกะระณียะเมตตะสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-08-2009&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-08-2009&group=3&gblog=13 Wed, 26 Aug 2009 12:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2009&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2009&group=3&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร ตอนมงคลปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2009&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2009&group=3&gblog=12 Thu, 20 Aug 2009 12:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2009&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2009&group=3&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระในบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2009&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-08-2009&group=3&gblog=11 Thu, 13 Aug 2009 14:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2015&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2015&group=26&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2015&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2015&group=26&gblog=8 Tue, 07 Jul 2015 10:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2015&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2015&group=26&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2015&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-06-2015&group=26&gblog=7 Fri, 26 Jun 2015 13:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-06-2015&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-06-2015&group=26&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสงบในใจ (โจทย์ตะพาบที่ไม่ผ่านการโหวต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-06-2015&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-06-2015&group=26&gblog=6 Thu, 18 Jun 2015 22:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2015&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2015&group=26&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าวันนั้น (งานตะพาบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2015&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2015&group=26&gblog=5 Mon, 15 Jun 2015 12:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2015&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2015&group=26&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คืออะไร ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2015&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2015&group=26&gblog=4 Fri, 05 Jun 2015 10:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2015&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2015&group=26&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2015&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2015&group=26&gblog=3 Wed, 20 May 2015 12:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-05-2015&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-05-2015&group=26&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนแห่งชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-05-2015&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-05-2015&group=26&gblog=2 Sun, 10 May 2015 10:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2015&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2015&group=26&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ ห้วงเวลาหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2015&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-04-2015&group=26&gblog=1 Fri, 24 Apr 2015 0:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-06-2015&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-06-2015&group=25&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอนุรุทธเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-06-2015&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-06-2015&group=25&gblog=9 Mon, 01 Jun 2015 11:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-05-2015&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-05-2015&group=25&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอัสสชิเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-05-2015&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-05-2015&group=25&gblog=8 Wed, 27 May 2015 13:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2015&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2015&group=25&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกุมารกัสสปเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2015&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-05-2015&group=25&gblog=7 Sun, 17 May 2015 10:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2015&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2015&group=25&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปุณณมันตานีบุตรเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2015&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-05-2015&group=25&gblog=6 Thu, 14 May 2015 9:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-05-2015&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-05-2015&group=25&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสุภูติเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-05-2015&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-05-2015&group=25&gblog=5 Mon, 04 May 2015 0:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-04-2015&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-04-2015&group=25&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหากัจจายนเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-04-2015&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-04-2015&group=25&gblog=2 Wed, 15 Apr 2015 11:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2015&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2015&group=25&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอัญญาโกณฑัญญเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2015&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-04-2015&group=25&gblog=1 Tue, 07 Apr 2015 19:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2015&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2015&group=23&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องการรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2015&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-02-2015&group=23&gblog=9 Wed, 11 Feb 2015 16:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2013&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2013&group=2&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2013&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-11-2013&group=2&gblog=38 Thu, 21 Nov 2013 11:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-10-2013&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-10-2013&group=2&gblog=37 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การงานไม่อากูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-10-2013&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-10-2013&group=2&gblog=37 Mon, 28 Oct 2013 11:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2013&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2013&group=2&gblog=36 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนิดของภรรยา (สามี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2013&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2013&group=2&gblog=36 Mon, 07 Oct 2013 11:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2013&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2013&group=2&gblog=35 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีลบล้างความชั่วได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2013&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-07-2013&group=2&gblog=35 Mon, 29 Jul 2013 11:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2012&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2012&group=2&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าของปริยัติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2012&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2012&group=2&gblog=34 Mon, 23 Jul 2012 11:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2012&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2012&group=2&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปางมารวิชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2012&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-07-2012&group=2&gblog=33 Thu, 19 Jul 2012 11:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2012&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2012&group=2&gblog=32 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนือจอมเทพ….มีศักดิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2012&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2012&group=2&gblog=32 Mon, 11 Jun 2012 11:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2012&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2012&group=2&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องพิธีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2012&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-05-2012&group=2&gblog=31 Mon, 28 May 2012 11:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2012&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2012&group=2&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกถึงความตายสบายนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2012&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-03-2012&group=2&gblog=30 Tue, 13 Mar 2012 11:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2012&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2012&group=2&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมภเวสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2012&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-02-2012&group=2&gblog=29 Mon, 20 Feb 2012 11:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2012&group=2&gblog=28 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงอยู่เป็นเช่นกระจก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-02-2012&group=2&gblog=28 Mon, 13 Feb 2012 11:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2012&group=2&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระงามที่จน คนงามที่รวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-02-2012&group=2&gblog=27 Mon, 06 Feb 2012 11:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2011&group=2&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-11-2011&group=2&gblog=26 Sun, 13 Nov 2011 11:54:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-09-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-09-2011&group=2&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ดี แล้วเด็ก จะเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-09-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-09-2011&group=2&gblog=25 Mon, 12 Sep 2011 11:54:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2011&group=2&gblog=24 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เป็นมงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-08-2011&group=2&gblog=24 Sat, 20 Aug 2011 11:55:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2011&group=2&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ..??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-07-2011&group=2&gblog=23 Tue, 26 Jul 2011 11:56:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-07-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-07-2011&group=2&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์ส สดน้ำหนักใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-07-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-07-2011&group=2&gblog=22 Wed, 13 Jul 2011 11:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2011&group=2&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อ้างว้าง...ถ้าใจว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-06-2011&group=2&gblog=21 Tue, 14 Jun 2011 11:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2011&group=2&gblog=20 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอบคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2011&group=2&gblog=20 Mon, 30 May 2011 11:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2011&group=2&gblog=19 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-05-2011&group=2&gblog=19 Mon, 09 May 2011 11:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-04-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-04-2011&group=2&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มและหัวเราะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-04-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-04-2011&group=2&gblog=18 Wed, 20 Apr 2011 11:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-03-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-03-2011&group=2&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่อนไหว – อ่อนแอ – อ่อนปวกเปียก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-03-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-03-2011&group=2&gblog=17 Thu, 10 Mar 2011 11:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2011&group=2&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-02-2011&group=2&gblog=16 Sun, 27 Feb 2011 12:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2010&group=2&gblog=15 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-12-2010&group=2&gblog=15 Tue, 07 Dec 2010 12:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-10-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-10-2009&group=2&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนามหายานในอุษาคเนย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-10-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-10-2009&group=2&gblog=14 Fri, 30 Oct 2009 12:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2009&group=2&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-08-2009&group=2&gblog=13 Mon, 17 Aug 2009 12:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2009&group=2&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาการทางความคิดของพุทธศาสนามหายาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-08-2009&group=2&gblog=12 Sun, 09 Aug 2009 12:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-07-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-07-2009&group=2&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ มหัศจรรย์สุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-07-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=31-07-2009&group=2&gblog=11 Fri, 31 Jul 2009 12:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2009&group=2&gblog=10 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอดทน, ตบะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-07-2009&group=2&gblog=10 Mon, 27 Jul 2009 12:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2012&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2012&group=19&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[แจกหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ขนาด A4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2012&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2012&group=19&gblog=7 Mon, 09 Jul 2012 15:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-03-2012&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-03-2012&group=19&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือกายคตาสติ ของหลวงตามหาบัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-03-2012&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-03-2012&group=19&gblog=6 Sun, 11 Mar 2012 15:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2009&group=19&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเจมูลนิธีนาคราชโยธาชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2009&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-09-2009&group=19&gblog=5 Mon, 07 Sep 2009 15:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-10-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-10-2009&group=19&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทอดกฐินที่วัดมาบจันทร์ ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-10-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-10-2009&group=19&gblog=4 Tue, 27 Oct 2009 15:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2009&group=19&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือสวดมนต์แปล - ข้อผิดพลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=17-10-2009&group=19&gblog=3 Sat, 17 Oct 2009 15:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2009&group=19&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือสวดมนต์แปล - รายชื่อผู้ที่ส่งหนังสือให้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2009&group=19&gblog=2 Wed, 07 Oct 2009 15:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2009&group=19&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือสวดมนต์แปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-09-2009&group=19&gblog=1 Wed, 30 Sep 2009 15:53:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2011&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2011&group=15&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๕ : Keep on the way..ห้ามเดินนอกเส้นทางโดยเด็ดขาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2011&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-01-2011&group=15&gblog=9 Wed, 19 Jan 2011 11:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-11-2010&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-11-2010&group=15&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๔ : ธรรมะประจำฤดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-11-2010&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-11-2010&group=15&gblog=8 Sat, 20 Nov 2010 11:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-11-2010&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-11-2010&group=15&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๓ : ทำอย่างไรเมื่อคนรักนอกใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-11-2010&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-11-2010&group=15&gblog=7 Sat, 06 Nov 2010 11:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2010&group=15&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๒ : บืด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2010&group=15&gblog=6 Fri, 22 Oct 2010 12:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2010&group=15&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะพาบ ๑ : เรื่องของอากู๋]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-10-2010&group=15&gblog=5 Fri, 08 Oct 2010 11:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2010&group=15&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มัธยมวัยหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-04-2010&group=15&gblog=4 Fri, 23 Apr 2010 11:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2008&group=15&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบมาก...ที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-12-2008&group=15&gblog=3 Tue, 09 Dec 2008 11:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2008&group=15&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สุด..ของ ปอ ป้า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-10-2008&group=15&gblog=2 Wed, 29 Oct 2008 11:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2009&group=15&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เมาท์...คุณลูก..ss...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-04-2009&group=15&gblog=1 Wed, 29 Apr 2009 11:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-03-2014&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-03-2014&group=1&gblog=50 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดที่จะเปลี่ยนแนวการเขียนบล๊อก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-03-2014&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=06-03-2014&group=1&gblog=50 Thu, 06 Mar 2014 15:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-03-2012&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-03-2012&group=14&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วจนะธรรม...เมตตา ปรานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-03-2012&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-03-2012&group=14&gblog=9 Thu, 08 Mar 2012 12:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-03-2012&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-03-2012&group=14&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักชีวิต หลักชาวพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-03-2012&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-03-2012&group=14&gblog=8 Mon, 05 Mar 2012 12:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2010&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2010&group=14&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตถตาหน้าเชิงตะกอน (อีกครั้ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2010&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-08-2010&group=14&gblog=7 Mon, 30 Aug 2010 12:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2009&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2009&group=14&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญ กับ กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2009&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-10-2009&group=14&gblog=6 Thu, 22 Oct 2009 12:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2009&group=14&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อกรรมอย่างไรไม่ให้ตกต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-07-2009&group=14&gblog=5 Thu, 23 Jul 2009 12:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2009&group=14&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดับไม่เหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-06-2009&group=14&gblog=4 Mon, 29 Jun 2009 12:37:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2009&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2009&group=14&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าที่ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2009&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2009&group=14&gblog=3 Wed, 24 Jun 2009 12:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2009&group=14&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะเตือนใจเนื่องในงานศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-06-2009&group=14&gblog=2 Mon, 15 Jun 2009 12:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2009&group=14&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตถตาหน้าเชิงตะกอน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-06-2009&group=14&gblog=1 Fri, 05 Jun 2009 12:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2011&group=1&gblog=40 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปู่เย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2011&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-08-2011&group=1&gblog=40 Mon, 08 Aug 2011 16:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2011&group=1&gblog=39 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ ปี ๗ เดือน ๒๓ วัน ของน้องซิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2011&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2011&group=1&gblog=39 Sat, 11 Jun 2011 16:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2011&group=1&gblog=38 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเพื่อนที่กำลังทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2011&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=22-05-2011&group=1&gblog=38 Sun, 22 May 2011 16:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2011&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2011&group=1&gblog=37 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ กับ อาสนะของหลวงตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2011&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-04-2011&group=1&gblog=37 Sun, 03 Apr 2011 16:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2011&group=1&gblog=36 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันคล้ายวันเกิด ปี ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=10-02-2011&group=1&gblog=36 Thu, 10 Feb 2011 16:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-01-2011&group=1&gblog=35 Wed, 05 Jan 2011 16:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-12-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-12-2010&group=1&gblog=34 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์เคาท์ดาวน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-12-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-12-2010&group=1&gblog=34 Thu, 30 Dec 2010 16:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2010&group=1&gblog=33 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่ ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2010&group=1&gblog=33 Fri, 24 Dec 2010 16:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-11-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-11-2010&group=1&gblog=32 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญวันแต่งงาน จาก..พ่อและแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-11-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-11-2010&group=1&gblog=32 Wed, 24 Nov 2010 16:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2010&group=1&gblog=31 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอพักหน่อย...นะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=27-08-2010&group=1&gblog=31 Fri, 27 Aug 2010 16:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2010&group=1&gblog=30 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กินรีสีรุ้ง....La Cage aux Folles]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2010&group=1&gblog=30 Tue, 20 Jul 2010 16:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-05-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-05-2010&group=1&gblog=29 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากไว้...ให้คนไทย...ทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-05-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-05-2010&group=1&gblog=29 Wed, 19 May 2010 16:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2010&group=1&gblog=28 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าไหนดี..จ๊ะ..??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-05-2010&group=1&gblog=28 Wed, 12 May 2010 16:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิ๊กบ้านแล้ว...จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 Mon, 16 Feb 2009 16:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2010&group=1&gblog=26 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาป่วย..ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-05-2010&group=1&gblog=26 Fri, 07 May 2010 16:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2010&group=1&gblog=25 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันทหารผ่านศึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-02-2010&group=1&gblog=25 Mon, 01 Feb 2010 16:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2009&group=1&gblog=24 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่ ๒๕๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-12-2009&group=1&gblog=24 Thu, 24 Dec 2009 16:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-12-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-12-2009&group=1&gblog=23 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อของลูก...พ่อของแผ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-12-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=01-12-2009&group=1&gblog=23 Tue, 01 Dec 2009 16:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-11-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-11-2009&group=1&gblog=22 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-11-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=18-11-2009&group=1&gblog=22 Wed, 18 Nov 2009 16:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2009&group=1&gblog=21 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มะเร็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=14-10-2009&group=1&gblog=21 Wed, 14 Oct 2009 16:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2009&group=1&gblog=18 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก...น่าหมั่นไส้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2009&group=1&gblog=18 Wed, 15 Jul 2009 16:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2009&group=1&gblog=17 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอาสาฬหบูชา ของป้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-07-2009&group=1&gblog=17 Tue, 07 Jul 2009 16:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2009&group=1&gblog=16 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[Inside Human Body]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=03-07-2009&group=1&gblog=16 Fri, 03 Jul 2009 16:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-06-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-06-2009&group=1&gblog=14 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[บริบท..แห่งชีวิต...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-06-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=12-06-2009&group=1&gblog=14 Fri, 12 Jun 2009 16:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2008&group=1&gblog=13 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[จะให้ชื่อเรื่องอะไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-06-2008&group=1&gblog=13 Mon, 23 Jun 2008 16:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2008&group=1&gblog=12 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยชีวิตน้องหมี ที่ประเทศจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-08-2008&group=1&gblog=12 Fri, 15 Aug 2008 16:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2009&group=1&gblog=11 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวป่วนของปอ ป้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-03-2009&group=1&gblog=11 Thu, 26 Mar 2009 16:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2008&group=5&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-08-2008&group=5&gblog=9 Thu, 07 Aug 2008 12:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2008&group=5&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-08-2008&group=5&gblog=8 Sat, 02 Aug 2008 12:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2008&group=5&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-07-2008&group=5&gblog=7 Thu, 24 Jul 2008 12:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2008&group=5&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=24-06-2008&group=5&gblog=6 Tue, 24 Jun 2008 12:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2008&group=5&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=11-06-2008&group=5&gblog=5 Wed, 11 Jun 2008 12:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2008&group=5&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-05-2008&group=5&gblog=4 Fri, 30 May 2008 21:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2008&group=5&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-05-2008&group=5&gblog=3 Fri, 23 May 2008 21:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=5&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=5&gblog=2 Wed, 21 May 2008 21:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=5&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[The Memory of India ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=5&gblog=1 Tue, 20 May 2008 21:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2009&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2009&group=3&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2009&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=29-01-2009&group=3&gblog=9 Thu, 29 Jan 2009 12:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-11-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-11-2008&group=3&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-11-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=28-11-2008&group=3&gblog=7 Fri, 28 Nov 2008 12:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2008&group=3&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=25-09-2008&group=3&gblog=6 Thu, 25 Sep 2008 12:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2008&group=3&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเข้าพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2008&group=3&gblog=5 Wed, 09 Jul 2008 14:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-06-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-06-2008&group=3&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-06-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=30-06-2008&group=3&gblog=4 Mon, 30 Jun 2008 12:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-06-2008&group=3&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง พร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=04-06-2008&group=3&gblog=3 Wed, 04 Jun 2008 12:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=3&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-05-2008&group=3&gblog=2 Wed, 21 May 2008 12:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=3&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=3&gblog=1 Tue, 20 May 2008 11:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2009&group=2&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การฟังธรรมตามกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-07-2009&group=2&gblog=9 Mon, 20 Jul 2009 12:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2009&group=2&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=09-07-2009&group=2&gblog=8 Thu, 09 Jul 2009 12:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-07-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-07-2009&group=2&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-07-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=05-07-2009&group=2&gblog=7 Sun, 05 Jul 2009 12:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-06-2009&group=2&gblog=6 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[เจนวายคืออะไร..??..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=19-06-2009&group=2&gblog=6 Fri, 19 Jun 2009 12:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2009&group=2&gblog=5 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายหัวใจไม่เคยยอมแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=02-06-2009&group=2&gblog=5 Tue, 02 Jun 2009 12:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2009&group=2&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฬิกาชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=08-01-2009&group=2&gblog=4 Thu, 08 Jan 2009 12:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2008&group=2&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันออกพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=07-10-2008&group=2&gblog=3 Tue, 07 Oct 2008 12:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-09-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-09-2008&group=2&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้อภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-09-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-09-2008&group=2&gblog=2 Sat, 13 Sep 2008 12:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=2&gblog=1 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ของพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=2&gblog=1 Tue, 20 May 2008 12:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2009&group=1&gblog=9 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องหนาว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=13-01-2009&group=1&gblog=9 Tue, 13 Jan 2009 16:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2008&group=1&gblog=8 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญ...วันปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=26-12-2008&group=1&gblog=8 Fri, 26 Dec 2008 16:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2008&group=1&gblog=7 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนเที่ยวปีใหม่...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-12-2008&group=1&gblog=7 Sat, 20 Dec 2008 16:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว....จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 Mon, 21 Jul 2008 16:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2008&group=1&gblog=3 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแหง..หนุมาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=15-07-2008&group=1&gblog=3 Tue, 15 Jul 2008 16:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=1&gblog=2 http://prommayanee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันวิสาขบูชา..จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=20-05-2008&group=1&gblog=2 Tue, 20 May 2008 11:17:36 +0700